FEGAN

A Federación Galega de Natación conta con novo Presidente, D. Carlos Bremón Pérez, polo período que resta ata a convocatoria de eleccións do ano 2014.