Cambio de Número de Conta

Avísase a todos os socios/as do Club Natación Arteixo, que con motivo da fusión do Banco Etchevarría con Abanca, o noso número de conta modifícase. Todas as domiciliacións automáticas, serán desviadas á nova conta pola entidade bancaria, pero para o resto dos ingresos será necesario dar o novo número de conta. A conta de Caixa Galicia queda igual.

Podedes pasar pola oficina do club para pedir o novo número de conta, ou pedilo a través do correo electrónico info@natacionarteixo.com .